Rapport från årsmöte med Kust till Kust

Öland Kust till Kust IntresseföreningPå långfredagen höll Öland Kust-Kust Intresseförening ett välbesökt årsmöte i Sandvikslokalen.
Året som gått resulterade bland annat i ökat medlemsantal till 220 st (190 st 2015), ett framgångsrikt arbete med projektet Fiber i Persnäs och Källa socknar, sex välbesökta frukostmöten, fem uppskattade vandringar och 130 deltagare i cykelorienteringen.
Till ny styrelse valdes Torbjörn Cederholm som ordförande, Anders Bogårdh, Elisabeth Öhman och Kerstin Arnrup som ledamöter och Dag Nial som suppleant. Till revisor valdes Leif Nordgren och Christer Hessling som suppleant. Till valberedningen valdes Johan von Reis och Britt-Mari Erlandsson.
Styrelsen riktade ett varmt tack till alla som under året varit med och skapat ett engagemang för föreningen och för Persnäs socken.
Efter årsmötet intogs en välsmakande sopplunch medan Fibergruppen informerade om läget med markägaravtalen och Johan von Reis delgav oss intressanta fakta kring den fina lokalen vi gästade.

/ EÖ

”Stenkustens Folk” på Löttorps bio

Stenkustens Folk - i JordhamnKlassikern ”Stenkustens Folk” visas som film på Löttorps biograf. Filmen är en upptagning från sommaren 1978. ”Stenkustens Folk” utspelas i Jordhamn nära den gamla skurkvarnen och oxvandringen vid mäster Samuels gård och tar publiken tillbaka till år 1652. Krönikespelet är skrivet av Olof Löttiger. Bland annat kan nämnas att för dekor stod Sture Lundgren, regi David Törneke som också läste prolog. Skådespelet framförs av en stor skara skådespelare från trakten, varav många säkert är kända ansikten för våra läsare.

På CentrumBIONs hemsida kan man vidare läsa:
Krönikespelet framfördes första gången på 1950-talet. 1977 väcktes tankarna på nytt om att uppföra spelet vid stenkusten, närmare bestämt vid Jordhamn – mellan Gillberga och Sandvik. Det blev succé direkt och en vackrare teaterscen har aldrig skådats, som någon i publiken sa. Amatörer från bygden framförde spelet mellan åren 1978-1985. Det var ett krav att skådespelarna skulle komma just från norra Öland. Ingen ”utsocknes” kan prata öländska som ölänningarna själva!
Initiativet till att uppföra krönikespelet på 70-talet togs av IOGT-NTO, som hade en bred teaterverksamhet. På 1950-talet var Åkerbo Hembygdskrets arrangörer och därför föll det sig naturligt att man på 70-talet samarbetade.
Teaterföreställningen spelades in och även om kvalitén kanske inte är den bästa, så är det värt att komma till CentrumBION fredag den 21 april kl 19.00 och titta på filmen. Kaffe med hembakat kommer att serveras under kvällen.
Missa inte detta!

Nedan rollistan ur ett teaterhäfte från Stenkustens Folk, exakta året är tyvärr okänt. De skådespelare som medverkade under samtliga år lär vara Allan Nilsson, Britta Johansson (utom första året), Elis Runklint, Urban Petersson, Dagny Andersson och Gun-Britt Carlsson – om vår källa minns rätt.
Stenkustens Folk - i rollerna

Svampfynd i Östra Södvik

Svampfynd i Östra Södvik

Vid en vårpromenad i dungarna kring Östra Södvik gjordes i helgen ett fynd då man hittade den rödlistade svampen scharlakansröd vårskål. Egentligen var promenaden tänkt till att leta andra vårtecken såsom blåsippor och annat. Då blickarna merendels var riktade i backen föll de istället på denna lilla svamp, som lyste i klaraste rött, och som visade sig vara en riktig raritet. Om den ovanliga vårsvampen kan man bland annat läsa följande;
”Scharlakansröd vårskål är en sällsynt skönhet som nu på våren kan hittas i fuktiga lövlundar, åraviner och strandskogar. Skålsvampen växer på murkna nerfallna grenar från olika lövträd. Grenarna skall ligga fuktigt, gärna intill rörligt markvatten som svämmar över på våren, och miljön skall ha en permanent hög luftfuktighet. Scharlakansröd vårskål har så specifika miljökrav att den är utsedd som signalart av Skogsstyrelsen. Det innebär att närvaron av scharlakansröd vårskål visar på en skyddsvärd lövträdsmiljö där andra ovanliga och rödlistade arter förekommer.”

För övrigt rapporteras från Östra Södvik att blåsipporna är på gång – åtminstone i knoppstadiet.

Sommarkonsert i Gillbergabrottet

Sofia Källgren ger konsert i Gillberga Natur- och KulturbrottFör ett antal år sedan fick jag äran att uppleva en konsert med Sofia Källgren i Källa Gamla Kyrka. Sofias ljusa stämma i kontrast till de ruffa stenväggarna i den gamla försvarskyrkan gav konserten en rik dimension både vad gäller ljud och det visuella.
I sommar har Källa Hembygdsförening bokat Sofia Källgren för en konsert i Gillberga Natur- & Kulturbrott, vilket verkligen ger en grovhuggen kuliss för vår ljuva stjärna. Vi ser fram mot en upplevelse utöver det vanliga. Datumet är bestämt till den 23 juli.

/ AT
Bild: Wikipedia

Kunglig invigning av avsaltningsverket i Sandvik

Avsaltningsverket i Sandvik

Torsdagen den 22 juni 2017 hålls invigning av avsaltningsverket i Sandvik
– en invigning där HM Konungen kommer att närvara. Borgholm Energi och Borgholms kommun står som värdar när både delaktiga aktörer och allmänheten kommer att bjudas in till invigning och öppet hus.” så står att läsa på Borgholm Energis hemsida. Det är då man förstår att det här bygget som pågår intensivt just nu, är något alldeles extra. Och visst vill man väl vara där och uppleva när kungen ”skålar in” vårt nya vatten?
Bilden är alldeles färsktagen från det pågående projektet, och vill du följa bygget kan du gå in på följande länk:
www.borgholmenergi.se/vatten-avlopp/2530-2/avsaltningsverk/

Fynd vid havet

Fynd vid havetI lördags kväll hördes en dov men kraftig bang över nejden. Fler än vi kanske först kopplade det samman med de sprängningar som pågår för vattenledningar, men ställde sig också kanske undrande till tidpunkt och dag för detta.
Nu kan Persnäsportalen berätta att så var inte fallet. Istället var det en rysk ubåtsmarkering som sprängdes i luften. Föremålet hade tidigare påträffats vid östra kusten, varvid polisen kontaktades och en bombgrupp från Malmö kallades hit. Man identifierade föremålet som en rysk ubåtsmarkering innehållande fosfor, som är både frätande och giftigt. Bombgruppen eliminerade föremålet genom att spränga det – och det var alltså den smällen som hördes sent i lördags kväll.
Vi vill uppmana våra läsare att kontakta polisen omgående, om fler fynd skulle göras vid promenader längs kusten.

Nya ägare på Gästis

Södviks GästgivaregårdI dagarna har Södviks Gästgivaregård fått nya ägare. De nya ägarna är ett yngre par från trakten och tillträde sker i vår. Glädjande tycker vi och ser fram mot våren!

Full aktivitet i hamnen

Muddring i SandvikI fredags var det full aktivitet vid piren i Sandvik med grävmaskiner, dumpers och mudderverk. Två projekt är vad vi vet på gång; dels muddrar man själva hamninloppet och dels flyttar man den mängd av grus som strömmarna tagit med sig och som under många år samlats i och kring hamninloppet. Nu har man äntligen fått tillstånd att genomföra det sistnämnda, efter fjorton år.
Förmodligen väntar även arbete med återställande av piren sedan stormen i januari, då grus av vågorna sköljdes iväg från pirens inre vägg. Av samma krafter bröts även stenblock bort från yttre delen av piren och kastades iväg några meter.

Det grävs och grävs…

Grävning för ledningar till avsaltningsverket i Sandvik
På långa sträckor grävs det nu för vattenledningar till Sandviks avsaltningsverk. Från Sandviksrakan hörs ett envetet knackandet mot stenen vida kring. Och det gäller att ha tålamod, för det kan näpperligen vara lättgrävt mitt ute på alvarsmarken. Arbetsgången ser ut att vara sådan att en grävmaskin ”går före” och skrapar av den futtiga jordmån på någon knapp decimeter, och lägger den åt sidan. Efter kommer en grävare som tar vid genom kalkstensgrunden. Bara att hugga i alltså.
Lycka till! Tur det finns maskiner idag.

Fibernytt

Fiber i Källa-PersnäsFiberprojektet i Persnäs och Källa socknar rullar vidare och det är nu dags att skriva markavtal med berörda markägare. Med början vecka 4 kommer markägare och väghållare att bli kontaktade av fibergruppen via brev eller personlig kontakt. Observera att det EJ gäller enskild tomtprojektering (som kommer i nästa steg) utan ENBART underskrift av markavtal. Detta är nödvändigt då entreprenören behöver skapa framkomlig väg för fiberstamledningen. Finns fler markägare inom samma fastighetsbeteckning ska samtliga skriva på. Vi önskar ett snabbt och smidigt förfarande så att byggprocessen kan starta så snart alla markavtal är undertecknade, vilket vi målsatt till den 30 april 2017. Väl mött!

För mer information kontakta:

Per-Ola Svensson, samordnare ”Fiber i Persnäs och Källa socknar”
fiber@kust-kust.se, www.kust-kust.se/utvecklingsprojekt

Facebook/ Öland Kust till Kust

Hellen Andersson, stf entreprenadchef BRS Networks hellen.andersson@brsnetworks.se   www.brsnetworks.se

Emil Liljedahl, byggprojektledare IP-Only Networks
emil.liljedahl@bynet.se  www.oland.ip-only.se

/ Styrelsen Öland Kust till Kust Intresseförening