Tema Öländska dass

Dass med stil - funktionellt dassDetta dass har varit svårt att datera i ålder då det saknar både färg och egentlig stil. Dörren har på senare år blivit ersatt av modernare material, som dock fungerar än idag, och också det gör att ursprunget har varit svårt att avgöra. Klart kan sägas att det kan upplevas som aningen risigt då det är placerat lite off side ute i buskarna.

Men att det uppenbarligen fyller sin funktion vid behov har intygats på plats.

/ AT