Södvik norra Öland

I Södvik är Öland som allra smalast på grund av Södviken som tränger in i landet från öster. Södviken är en av öns förrnämaste fågellokaler. Läs mer om Södviks sjömarker här!

Bebyggelsen i Södvik består dels av en radby längs bygatan, dels av gårdar byggda på olika åkerskiften. Dessutom finns här ett antal fristående – både yngre och äldre – bostadshus, samt ett flertal sommarstugor. På så vis har Södvik en väldigt blandad bebyggelse.

I Södviks by finns idag verksamheter som konditori och bageri, möbelaffär, bussbolag och gästgiveri. Här finns också ett antal fastboende konstnärer och hantverkare. Dessutom en mängd småföretagare inom bland annat bygg, reklam, jordbruk, textil design, el & elektronik och juridik.
Södvik är en välbesökt by under till exempel vårfesten ”Öland Spirar” och under höstliga ”Ölands Skördefest” då hela byn lever upp med upplevelser som konst och musik, mat och kultur. Flera hundra marschaller tänds runt hela byn och lyser upp i höstmörkret.

Södviks bygata E-foto

Bilden: Södviks bygata, en gissning under 1960-talet, på ett kolorerat vykort från E-foto

SÖDVIK BAKÅT I TIDEN
Södvik har länge varit centrum för socknen med sitt utmärkta läge både intill landsvägen och järnväg. Gamla järnvägsstationen i Persnäs kan du se strax norr om infarten till Södviks Möbelaffär, längs väg 136.

På 1920-talet fanns här hotell, pensionat, gästgiveri, skjutsstation, handlande och hantverkare, samt poststation som var förenad med järnvägsstationen.
Genom åren har Södvik avfolkats och en del verksamheter lagts ned.

I början av 1950-talet hade antalet bofasta minskat, men byn hade ändå lyckats utöka till två pensionat, två droskbilar, sju speceri- och diverseaffärer, en bil- och mekanisk verkstad, mejeri, kvarn och såg.

SÖDVIKS RADBY – BYGATAN
Längs ena sidan av bygatan i Södvik ligger fem gårdar sammanbyggda. Gårdarna är kringbyggda i gammal stil. De flesta av de gamla ladorna är byggda av kalksten.
År 1861 drabbades just bygatan i Södvik av en förskräcklig brand, som tog nio ladugårdar men turligt nog inget bostadshus. En boende i byn har berättat om den otäcka branden. Läs mer här!

SMEDJEGATAN
Smedjegatan har fått sitt namn av två gamla smedjor, fast gatan kunde lika gärna fått namnet Pilgatan på grund av den rad av hundraåriga hamlade pilar som växt längs gatan. Idag finns två av dessa pilar kvar invid Storgrop. De två kalkstenssmedjorna finns däremot kvar, varför det kanske ändå blev bästa valet av namn.
Bilderna: Västergårdens smedja och Kent Anderssons smedja.Smedja på Smedjegatan i Södvik Smedja på Smedjegatan i Södvik

STORGROP
Storgrop förundrar säkert många sommarbesökare som flanerar längs lilla Smedjegatan i centrala Södvik. Vi som lever kvar här under vintern får se barn och föräldrar ta en svängom på skridskor på Storgrop. Och så verkar det ha varit i alla tider. Förr fanns dock ingen belysning vid skridskobanan, som idag, då hela isbanan lyses upp mörka vinterkvällar. Det tjoas och tjimmas från lyckliga föräldrar och barn. Det grillas korv och dricks choklad. Bilden visar oasen Storgrop efter en regnrik period.

Storgrop om sommaren

SVINTORGET
Förr var det brukligt att låta tamdjur går lösa i byn. Vid den öppna triangelformade gräsyta som idag kallas Svintorget samlades ofta just svin. Svintorget blev en naturlig samlingspunkt i byn, speciellt då järnvägen fortfarande var i bruk.
På 1960-talet brukade resas ett tält på Svintorget för att erbjuda bioföreställningar under somrarna.
På Svintorget står idag en flaggstång som restes i samband med att Södvik blev utsedd till Årets Ölandsby 2001. År 2002 invigdes Ölands Skördefest därför just i Södvik. Invigningen blev en stor ceremoni för hela bygden, med Carl XVI Gustav och Silvia som huvudattraktion. Britta Johansson och David Erlandsson var värdar för byn, och Kungen och Drottningen skjutsades med häst och vagn genom byn dragen av frieserhästar. Efter tågade ett spelmanslag med landshövdingen i spetsen. Den dagen flaggade man på Svintorget för första gången.

SPRUTHUSET
I kanten av Svintorget finns ett litet rödmålat hus med pyramidformat tak. Det är byns brandstation som invigdes 1911. Spruthusets brandspruta användes åtminstone fram till 1938 då ett hus i byn eldhärjades. Fram till dess hade den fått användas två gånger; 1918 då en närliggande smedja stod i brand, och 1933 då ett uthus i Södvik blev lågornas rov.

GAMLA GÄSTGIVAREGÅRDEN / SÖDVIKS GÄSTGIVAREGÅRD
Gamla Gästgivaregården i Södvik har gamla anor, man vet att till exempel Carl von Linné övernattade här på sin resa natten mellan den 11 och 12 juni 1741.
Omkring 1875 öppnades även en lanthandel i Gästgivaregården.
Gamla Gästgivaregården i Södvik

ÖLANDS MÖBELAFFÄR
Redan för tre generationer sedan drevs affärsverksamhet i detta hus, då som lanthandel. Den var familjen Törnqvist som drev den då, liksom det fortfarande är idag. 1973 började bytte butiken inriktning och blev möbelaffär. Ölands Möbelaffär den enda fullsorterade möbelaffären på hela ön.
Huset, som ursprungligen bestod av endast den vänstra delen av nuvarande byggnad, flyttades hit från Norra Holm till detta, också idag, utmärkta affärsläge intill allfarvägen. På den tiden fanns järnvägsstation och post alldeles nära.

Ölands Möbelhus

 

 

Vad skulle du vilja berätta om Södvik?
Kontakta oss så hör vi av oss till dig.
Adress till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Häng med på strövtåg genom Persnäs socken, norra Öland!