Södviks sjömarker

Södviks sjömarker består av grunda vikar med holmar och halvöar. Dessa sjömarker är sedan årtusenden formade av människan. De har hållts öppna genom betande djur och vedsamlande. Många fåglar trivs på den här typen av välbetad sjömark, men i takt med att betesdjuren blivit färre har också naturtypen börjat försvinna. Därför är Södviks sjömarker idag naturreservat. Observera att området ej får beträdas under häckningen!
Läs mer om fågellivet vid Södviken här!

Vägbeskrivning:
Du svänger av från väg 136 vid Gamla Gästgivaregården. Efter Södviks Bageri och snett emot Gamla Gastgivaregården tag mindre väg skyltad mot Östra Södvik.

 

 

Häng med på strövtåg genom Persnäs socken, norra Öland!