Tema Öländska dass

Dass med stil - slottsinspirerat hemlighus

Det här dasset är annorlunda då det, samtidigt som det är fristående, har en rund form. Cirkelformiga dass förekommer men då är dassen vanligtvis byggda av trä. Här är materialet istället sten, kalksten – den lokala råvaran. Taket är klätt med papp och en liten spira pryder dess topp. Dörren är enkelt utformad och för ljusinsläpp finns ett litet fönster. Dasset är placerat nära boningshuset, precis utanför trädgårdsgränsen. En bit av stenmuren har fått ge plats åt hemlighuset och på så sätt smälter mur och dass samman. Det är en skicklig lösning eftersom man annars hade varit tvungen att gå runt muren för att uträtta sina behov.

Dassets stil kan härledas till senare hälften av 1800-talet eller runt sekelskiftet 1900 då fristående dass med spetsiga tak var förekommande. Den största inspirationen till uppförandet av denna byggnad borde vara de slott och borgar som finns runt om i Europa, Borgholms slottsruin ligger även nära tillhands. Dasset skulle mycket väl kunna figurera som ett slottstorn i miniformat!

/ HW