PADDELBANAN I SÖDVIK Nyhet!
Du bokar banan via länken: www.matchi.se 
Racket och boll finns att hyra i Södviks Bageri.


SOLVALLEN
Är vår idrottsplats som har tre fotbollsplaner. Solvallen ligger i Hallnäs.


MOTIONSSLINGOR
Det finns en motionsslinga på 4 km och en på 2,5 km. Båda dessa börjar och slutar vid Solvallen.


GYMNASTIK
Arrangeras i PAIFs regi i Köpingsvik. Aktuell info om gympan här www.paif.nu


BASTU
Finns i anslutning till Solvallen. Herrbastun eldas fredageftermiddagar kl 15.00 – 18.00.
Vill damer basta går det bra att beställa i god tid, så att vi hinner få upp värmen.


PAIF – PERSNÄS ALLMÄNNA IDROTTSFÖRENING
Är vår idrottsförening som är delaktig i eller ansvarig för ett flertal aktiviteter i Persnäs socken och dess närhet, bland annat;

Den årliga PAIF-cupen i fotboll
Torgdagen vid Sandviks Kvarn
Ölandsjoggen
Traktorracet
Bingo
Persnäsgården som ägs av föreningen och som går att boka till fest eller andra
aktiviteter till exempel fotbollsläger. Läs mer om Persnäsgården här.


PAIFS KANSLI
Öppet: vardagar 8.00 -12.00
Telefon: 0485-251 59
Vaktmästare Bernt Johansson: 0485-261 08, mobil 070-882 61 08
(Träningsläger bokas antingen via kansliet eller Bernt)
Aktuellt för unga – gå in på hemsidan www.paif.nu