Flugsnappare haneLilla Horns lövängar hyser en omväxlande och rikhaltig flora med ett stort antal orkidéer och andra blommande örter, dessutom en mängd fågelarter av olika slag som sångare, trastar, duvor och hackspettar. Det som likväl anges som mest intressant på de skyltar som är uppsatta för besökares information är förekomsten av den något ovanligare arten halsbandsflugsnappare.
Nu skall i ärlighetens namn sägas, att halsbandsflugsnapparen numera inte alls är ovanlig på norra Öland. Den finns på många håll i de nordliga socknarna, bara det finns tillräckligt med holkar eller naturliga bohål. Från att ha varit en huvudsakligen gotländsk fågel började arten från och med 1950-talet uppträda mer och mer allmänt på norra Öland, först i Högby, senare längre och längre söderut för att idag ha setts på så gott som hela ön.
Flugsnappare honaDet intressanta i Lilla Horn är att inte alla hanar av halsbandsflugsnappare har den för arten karaktäristiska sången. Det beror på att halsbandsflugsnapparen ofta hybridiserar med den svartvita flugsnapparen, som den för övrigt dominerar över och gärna kör bort från de bästa
holkarna. Resultatet av hybridiseringen blir hanar som ser ut som halsbandsflugsnappare, men som sjunger som svartvita eller något mellanting av de båda arternas sång. Dessa hybrider är inte fertila.
Men visst är det en vacker och trevlig fågel, som man lätt får syn på vid holkarna bland hasselsnåren och ekarna i Lilla Horns lövängar.

Jan-Åke Holmbring

För dig som vill veta mer om arten finns en litteraturhänvisning här!


Fågelbilder lånade ur boken “Fågelguiden” med tillstånd av konstnären Dan Zetterström