Idag finns endast ett stenföretag kvar i Sandvik; Naturstenskompaniet Sverige AB. Det ligger på den plats en av de tidiga ”moderna stenindustrierna” uppfördes, nämligen Ernst Karlssons Stenhuggeri & Stensliperi. Anläggningen stod klar 1919 och bestod av ett motordrivet skurverk.

Från tiden omkring andra världskriget och fram till 1987 fanns i princip två stenföretag kvar på orten; Ölands Sandviks Bruk AB, som låg vid nuvarande Sandviksklint och Industri AB Ölandssten, som låg där Naturstenskompaniet ligger idag.

Fram till ungefär andra världskriget fanns upp till sju stenföretag i Sandvik. De olika företagen köptes upp och ombildades med tiden och för att lättare kunna orientera sig bakåt (vad som kom att köpas upp av vem) är de två ovanstående “grenarna” markerade med olika färg i texten som behandlar tiden före andra världskriget.

Naturstenskompaniet Sverige AB är namnet idag på de båda sistnämnda efter sammanslagningen 1987.
De sju stenföretag som funnits och finns i Sandvik

1867 Äldsta stenhuggeriet var Ölands Mekaniska Stenhuggeri.
Senare Sandviks Sten och Bildhuggeri.
Från år 1942 Ölands Sandviks Bruks AB.
1987 köptes företaget av Optimus AB och fick namnet Ölandssten AB.
2003 bytte företaget namn till A P Sten Byggsten, som
2005 bytte namn till Naturstenskompaniet Sverige AB.

1885 Märserums Stenhuggeri
Uppköptes år 1929 av Sandviks Sten och Bildhuggeri.
Från år 1942 Öland Sandviks Bruks AB.
1987 köptes företaget av Optimus AB och fick namnet Ölandssten AB.
2003 bytte företaget namn till A P Sten Byggsten, som
2005 bytte namn till Naturstenskompaniet Sverige AB.

1907 Aron Johanssons Stenhuggeri
Upphörde genom konkurs 1909.

1919 Ernst Karlssons Stenhuggeri
1944 såldes företaget och bytte namn till Industri AB Ölandssten.
1987 köptes företaget av Optimus AB och fick namnet Ölandssten AB.
2003 bytte företaget namn till A P Sten Byggsten, som
2005 bytte namn till Naturstenskompaniet Sverige AB.

1919 Ölands stenförädlingsverk på hamnplanen i Sandvik.
1939 uppköptes företaget av Ölands Sandviks Bruk AB och nedmonterades.

1911 Bröderna Nilssons Stenhuggeri
På 1950-talet upphörde firman. Maskinparken köptes av Ölandssten och fabriken monterades ned.

1898 Carl Adrian Sjöströms stenhuggeri, tillverkning av huggen råsten
Upphörde 1977.

 


Källor:
delar ur skrift sammanställd av Ove Nilsson, Gösta Lundgren och Bernt Carlsson för Naturstenskompaniet, dessutom
“Persnäs socken i stenriket” Persnäs Hembygdsförening