sodra_holm_vag_till
En fågellokal, som kan vara en bra ersättning på Ölands östra sida, när det råder tillträdesförbud vid Södviken, är Södra Holm. Längst ut på södra sidan av den långa udden finns en liten båthamn, från vilken man har en utomordentlig utsikt över den grunda viken in mot land.

Södra Holm i Persnäs socken


Vägbeskrivning:

Från väg 136 tag av österut mot Trosnäs. Vid T-korsning tag vänster Trosnäs. Vägen slingrar sig fram via prästgården och du passerar två lantgårdar, varav den senare, Trosnäs Mjölk, ligger strax innan en skarp högersväng. Efter du passerat kurvan fortsätter du fram till nästa skarpa kurva – denna gång åt vänster. Kör där istället av ifrån vägen och följ en alle ut mot udden. Vid påfarten kan du skönja en sträckning där vägen tidigare har anslutit, se bild nedan.

Här svänger du av mot Sör Holm

Läs mer om IAKTTAGELSER VID SÖDRA HOLM här!