Hembygdsmuseet i Lundeby

Fattighuset i Lundeby byggdes 1884-86. Persnäs församling upplät mark som avstyckades och skrapades ren från matjord. Där uppfördes det lilla rappade stenhuset på sju rum och kök. Ett lite större rum skulle vara sockenstuga och övriga sex rum var för fattighjonen.

Omkring 1895 hade antalet barn i byn ökat så pass att man behövde mer utrymme för skolundervisningen. Man slog därför ihop sockenstugan med två angränsande rum och fick en större lokal. Därmed kunde man börja skolverksamhet härinne. Förutom skola kom lokalen att användas till kvällskurser, konfirmationsläsning och föreningsliv.
1968 upphörde skolundervisningen i Fattighuset.

Persnäs fattighus är idag byggnadsminne i Kalmar län, men det är också ett levande museum. Det är hembygdsföreningens verkliga skötebarn som under ett antal år vuxit fram. Många är de från trakten som skänkt gamla föremål hit. Lika många är de som lagt idéella timmar för muséet. Besök muséet – det är det värt!

Om vägen från fattighus till hembygdsmuseum kan du läsa mer i boken “Persnäs socken – i stenriket” utgiven av Persnäs Hembygdsförening, vilken också till stor del använts som källa för detta material. Boken finns att köpa i Fattighuset sommartid.


ÖPPETTIDER
Under sommarsäsong
Dessutom öppet under Ölands Skördefest.

För bokning och visning utöver öppettiderna, besök hemsidan www.hembygd.se/persnas.
Välkommen!

 


Hembygdsmuseet i Persnäs

Hembygdsmuseet i Persnäs

Hembygdsmuseet i Persnäs

Hembygdsmuseet i Persnäs

Hembygdsmuseet i Persnäs

Hembygdsmuseet i Persnäs