FATTIGHUSET / SKOLMUSEET

Hembygdsmuseet i PersnäsFattighuset i Lundeby byggdes 1884-86. Persnäs församling upplät mark som avstyckades och skrapades ren från matjord. Där uppfördes det lilla rappade stenhuset på sju rum och kök. Ett lite större rum skulle vara sockenstuga och övriga sex rum var för fattighjonen.

Omkring 1895 hade antalet barn i byn ökat så pass att man behövde mer utrymme för skolundervisningen. Man slog därför ihop sockenstugan med två angränsande rum och fick en större lokal. Därmed kunde man börja skolverksamhet härinne. Förutom skola kom lokalen att användas till kvällskurser, konfirmationsläsning och föreningsliv.
1968 upphörde skolundervisningen i Fattighuset.

Persnäs fattighus är idag byggnadsminne i Kalmar län, men det är också ett levande museum. Det är hembygdsföreningens verkliga skötebarn som under ett antal år vuxit fram. Många är de från trakten som skänkt gamla föremål hit. Lika många är de som lagt idéella timmar för muséet. Besök muséet – det är det värt!

Om vägen från fattighus till hembygdsmuseum kan du läsa mer i boken “Persnäs socken – i stenriket” utgiven av Persnäs Hembygdsförening, vilken också till stor del använts som källa för detta material. Boken finns att köpa i Fattighuset sommartid.


ÖPPETTIDER 2018
6 juli — 19 augusti
Fredag, lördag och söndag 12.00 – 16.00
Entré vuxna 20:-.
Barn upp till 15 år gratis.

Dessutom öppet under Ölands Skördefest, för öppettider denna helg, se ATT GÖRA/AKTUELLT

För bokning och visning utöver öppettiderna, kontakta ordf Anna-Karin Nilsson för mer info på telefon 0485-263 22 eller besök hemsidan www.hembygd.se/persnas.
Välkommen!


Hembygdsmuseet i Persnäs Hembygdsmuseet i Persnäs

 

 

Hembygdsmuseet i Persnäs Hembygdsmuseet i Persnäs Hembygdsmuseet i Persnäs Hembygdsmuseet i Persnäs Hembygdsmuseet i Persnäs


Hembygdsmuseet i Persnäs