Stenkusten och Jordhamn i Persnäs socken, norra Öland

Vägen längs stenkusten finns med på kartor redan på 1600-talet, men är med största sannolikhet mycket äldre. Den har haft stor betydelse för transport till de olika utskeppningshamnarna för i första hand sten.

Vägen är grusad, och fullt körbar med cykel eller bil. Norr om Gillberga fortsätter vägen. Här har vägbeläggningen nyligen fräschats upp och breddats med både p-platser och mötesplatser. Vägen dammar vid torr väderlek, så ta det lugnt.

Kustvägen norrut i juni

Vägen längs den höga klintkusten mellan Jordhamn och Grytehamn är en verklig upplevelse, en känsla som befinner sig någonstans mellan overklighet och utomlandssemester. Gör utflykten en solig seneftermiddag eller i skymningen!

Kustvägen i Persnäs socken, norra Öland

Vinter längs kustvägen. Ingen dagstur att rekommendera utan fyrhjulsdrift precis. Snövallar packas snabbt till isberg i varje grindhål när fukt sköljer från havet och vinden ligger på. Fast både tjusigt och lockande…