Lilla Horns bygata

Lilla Horn ligger omkring nya och gamla landsvägen mitt i Persnäs socken. Byn består av gårdar och små hus inbäddade i lummiga lövskogar. I Lilla Horn ska finnas lämningar efter Sigmund Horns herregård, som lär ha legat här på 1300-talet.
En folkskola uppfördes här 1928.
Bygdegården, Persnäsgården, uppfördes 1931. Läs mer om Persnäsgården här!

Har du någonting du vill berätta om Lilla Horns by är du välkommen att höra av dig till oss så tar vi kontakt med dig! Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned på denna sida.