Hoppa på fibertåget nu!

Intresset för fiber i Persnäs och Källa socknar är glädjande stort och runt 400 fastigheter har nu anslutit sig. Det nödvändiga målet för att arbetet ska starta är dock 560 fastigheter.

Vi vill med denna insändare understryka vikten av att tillsammans utveckla bygden så att vi står väl rustade inför framtida tekniska krav på kraftfull och säker nätkommunikation. Grannsamverkan med ett solidariskt tänkande är viktigt i varje del av våra socknar. Hur gör din granne? Att anta erbjudandet nu är viktigt oavsett om du är företagare, fritidsboende, deltidsboende eller fastboende och för våra framtida generationer, barn och barnbarn. Hjälp till att bygga infrastrukturen i din bygd genom att prata med dina grannar och gör gemensam sak.

Priset 19 900 kr är mycket fördelaktigt tack vare subvention från staten. Företag betalar 19 900 plus 25 % moms (24 875 kr). 45 meters grävning på egen tomt ingår. Avgiften betalas först när installationen är klar. Värdet på din fastighet höjs sannolikt.

Om inte målet på 560 fastigheter nås avbryts satsningen och vi får troligtvis vänta många år innan samma möjlighet kommer igen. Telia har redan börjat släcka ner kopparnätet i landet och då försvinner fast telefoni och bredband via ADSL. När turen kommer till oss måste vi ha säkrat en alternativ väg.

Om vi i Persnäs och Källa socknar ska ha en möjlighet att utveckla vår bygd till en attraktiv plats att leva och arbeta på är det nödvändigt att säkra kanalen för den framtida digitala kommunikationen.

Anmälningsblanketter finns på ICA Trossen i Sandvik och ICA Nära i Källa eller kan laddas hem från www.kust-kust.se/utvecklingsprojekt/fiber

Anmälningstiden går ut den 31 augusti 2016.
Häng på nu!

Projektgruppen ”Fiber i Persnäs och Källa socknar”/Öland Kust till Kust Intresseförening
Per-Ola Svensson
Elisabeth Öhman
Tomas Lind
Lennart Königsson
Britt-Marie Erlandsson
Marwin Johansson

Klicka här för länk till anmälan!

Appropå gömmor i snön…

Kungsbacka Kommun sätter ut stolpar med gröna hundbajspåsar som man kan riva av + papperskorg därtill, hälsar Elisabeth med glad tax i Gillberga via sin mobil.

Kanske vore något för bebyggda Persnäs?

Det som göms i snö…kanske är en skitsak

Det som göms i snö...Södvik är en idyll. Äldre bebyggelse varvas med sommarboende och några modernare hus, detta tillsammans ger en skön blandning. Alla har vi naturen inpå knuten. Den är en tillgång för oss. Det är bland annat det som är charmen med vår by. Planlagt, men med en lantlig prägel. Här trivs hundar, hundägare och naturälskare förstås, inklusive jag själv. Det finns en frihet här. Och så måste det få vara.
Men, igår hittade jag ett ovälkommet fynd i vårt grindhål när jag passerade för att hämta morgontidningen, och där jag just passerat för att hämta dagens post. Där jag under gårdagen rullade ut sopkärlet för hämtning. Och där bara för några dagar sedan vinterns vedförråd  levererades – ved som sedan bärs in och eldas i vårt vardagsrum. Grindhålet är också entré för kunder och besökare till mitt galleri och min firma.
Ett grindhål är uppenbarligen en frekvent använd yta, så här kommer en vädjan till dig som hundägare – och kanske är det som sagt en skitsak, men försök ha lite koll på din hund. I Södvik med omnejd finns gott om grönytor som inte används lika ofta av människor. Använd gärna dem – alternativt hundpåsar!

Vänligen Anita Tingskull
boende på Smedjegatan som är ett härligt stråk för flanörer både med och utan hund