Ängshök
Ängshök

Knisa mosse är numera naturreservat, men är öppet för allmänheten. Man bör dock hålla sig på de markerade stigarna och inte avvika från dem. Kommer man in i reservatet från den östra sidan, ser man ganska snart en skylt, som visar var ett fågeltorn är beläget. Därifrån har man en utmärkt utsikt över större delen av området. För att hålla marken öppen betas reservatet numera av ca 15 – 20 ungdjur av köttrasen Charlolais, som är synnerligen vänliga och fridsamma.

Höksångare
Höksångare

När jag första gången besökte Knisa mosse – det måste ha varit något av de första åren på 1950-talet – var det inte naturreservat; däremot var det ett fågelskyddsområde. Det hade kommit till på det sättet, att Axel Munthe överlämnade ca 100 000 kronor av sina inkomster från boken om San Michele till Kungl. Vetenskapsakademien, som i sin tur inköpte området och utnämnde det till ”Drottning Viktorias fågelskyddsområde”.

 

Rosenfink
Rosenfink

Även fågellivet var på den tiden annorlunda. På 1950-talet häckade ett antal svarthakedoppingar (Podiceps auritus) i den södra delen av den öppna vattenytan. Där fanns också en koloni av svarttärnor (Chilidonias niger). Båda dessa arter fanns enligt mina anteckningar kvar till mitten av 1960-talet. På alvarsmarken i söder häckade också ljungpipare (Pluvialis apricaria) och både storspov (Numenius phaeopus) och rödspov (Limosa limosa) spelade över sankmarkerna. Numera förekommer dessa endast som sällsynta sträckgäster.

 

Grågås
Grågås

Idag kan man istället se ängshöken (Circus pygargus) segla över agfälten, höksångaren (Sylvia nisoria) möter med sin intensiva sång redan vid reservatsgränsen och rosenfinken (Carpodacus erythrinus) hälsar besökaren med sitt genomträngande ”Pleased to meet you” från toppen av en enbuske. Innanför vassen häckar sedan ett par årtionden tillbaka ett eller flera par grågäss (Anser anser). – Med andra ord, några arter har försvunnit, men andra har kommit till.

Jan-Åke Holmbring


Litteratur:
Om fågellivet:
Berg, Bengt: ”Sällsynta fåglar” 1931.
Mascher, J W: ”Fågellivet i Knisa mosse” Öländsk bygd 1967:84.
Om floran:
Lundqvist, Å: ”Knisa mosse” Öländsk bygd 1969:23.


Fågelbilder lånade ur boken “Fågelguiden” med tillstånd av konstnären Dan Zetterström