En fågellokal, som kan vara en bra ersättning på Ölands östra sida, när det råder tillträdesförbud vid Södviken, är Södra Holm. Längst ut på södra sidan av den långa udden finns en liten båthamn, från vilken man har en utomordentlig utsikt över den grunda viken in mot land. När väder och vattenstånd är lämpligt kan mängder av grågäss, vitkindade gäss, kanadagäss och svanar samt änder av alla de slag vila på vattnet eller häcka på stränder och småöar i viken. Rödspovar och skärfläckor har födosök i det grunda vattnet, rödbenor och strandskator, vipor och roskarlar går och plockar i strandkanternas tungbankar.

Plötsligt kan ett öronbedövande brus från tusentals vingar höras, när hela fågelhopen stiger till väders, tusentals vingar fladdrar, himlen förmörkas, gässen kacklar, måsarna skriar och vadarna visslar.

Vad står på? – Jo, söderifrån kommer en fågel flygande med tunga, men kraftiga vingslag, gör några cirklar över viken, men fortsätter sedan norrut. Det är en vuxen havsörn, men vikens fåglar behöver egentligen inte oroa sig – den här gången. Han är mätt idag och fortsätter sin stadiga färd upp mot Källa hamn, där han har sin favoritplasts på en stor sten, lämplig att sitta på och smälta maten. Numera kan man se gamla eller unga havsörnar på denna lokal vid snart sagt alla besök. Det är en art, som verkligen har kommit tillbaka och ökat i antal.

Jan-Åke Holmbring

Skärfläcka
Skärfläcka
Roskarl
Roskarl
Havsörn
Havsörn
Havsörn
Havsörn

 


Fågelbilder lånade ur boken “Fågelguiden” med tillstånd av konstnären Dan Zetterström