Dasset har varit en nödvändig byggnad som idag dock inte uppmärksammas så ofta eftersom vi har mer bekväma alternativ för våra behov. Dasset har haft en stor betydelse, både som nyttobyggnad och som samlingsplats för sociala sammankomster. Persnäs, liksom hela Öland, har länge präglats av lantbruket. På gårdarna och vid torpen står idag dassen kvar även om de inte används i lika stor utsträckning. De har sin plats i helheten på gårdarna tillsammans med andra uthus. Här vill vi plocka fram och ge utrymme åt de bortglömda små byggnaderna.
En annan aspekt vad gäller dass, som inte är så framträdande, är dassens arkitektoniska utformning. Ofta byggdes dassen för att passa in i gårdsmiljön eller i trädgården; den gavs liknande arkitektoniska uttryck som övriga byggnader. En stor skillnad mellan dassen och andra uthus är emellertid att dassen ofta fick speciella attribut och originella uttryck. Man kan också se att de arkitektoniska stilarna på dassen följde modet.
För att studera de olika former av dass som finns i socknen begav vi oss ut på en dassrunda i Persnäs. Materialet vi fann var förvånande; vi hittade många dass med särpräglade utseenden. På denna sida kan du lära känna dassen i vår omgivning.

/ HW