Tema Öländska dass

Dass med stil - lusthustypenDetta dass i rosa färg är fristående och har karaktären av ett lusthus. Det är beläget i trädgården relativt nära brygghuset som har samma färg och utseende. Det finns således en helhetstanke bakom uppförandet av uthusen på gården. Likaså är både dass och brygghus representativa; dasset
kan misstas för att vara ett lusthus. Dassets ålder är svår att fastställa men det är troligtvis byggt någon gång på 1800-talet
eller i början av 1900-talet eftersom det fristående dasset främst anlades då.
Lokala influenser kan skönjas; kanske har dassets arkitektoniska utformning inspirerats av både prästgårdens rosa flyglar och kyrkans pyramidformiga spåntak? Dasset har, med de rosa och röda färgerna och takets
utsmyckning, en romantisk stil. Dasset är inspirerat av modet med spetsiga tak
som var rådande under 1600- och 1700-talet, i synnerhet på uthus tillhörande herrgårdar och gods. Modet återupptogs sedan runt sekelskiftet 1900 då så kallade grosshandlarvillor försågs med annorlunda takformationer som exempelvis torn och
spiror.

/ HW