Byn Lundeby hittar du väster om Persnäs kyrka. Tre äldre gårdar ligger här tätt intill varandra längs vägen omgivna av lummiga lövskogsdungar. Mittre gårdens boningshus brann för en tid sedan ner till grunden då bland annat en fantastisk glasveranda blev lågornas rov. Trots att vinden var relativt kraftig denna natt lyckades man klara intilliggande gårds bostadshus med omkring fyra meters avstånd. Idag står ett nytt hus på platsen för det nedbrunna huset.
I byn bedrivs idag bland annat klinik och sommarkurser i akvarell.

1884-86 uppfördes Persnäs fattighus ett stenkast från byns kärna. Fattighuset blev kombinerat fattighus och skola då antalet barn strax därefter ökade i socknen.
Huset uppfördes i sten.
Idag är fattighuset K-märkt och tjänar som hembygds- och skolmuseum.
Läs mer om fattighuset här!

Gamla skolan i Lundeby1910 uppfördes en ny småskola i Lundeby, snett emot fattighuset, numera bostad.

 

Har du någonting du vill berätta om Lundeby är du välkommen att höra av dig till oss så tar vi kontakt med dig! Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned på denna sida.