Fastighetsägare går samman mot förslag att bygga flervåningshus i Sandvik

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

  Just nu pågår detaljplanearbete för fastigheten Stenninge 2:10 i Sandvik. I folkmun kallad ”gamla ICA Trossen-tomten”. En exploatör har inkommit med ett förslag att bland annat uppföra två stora flervåningshus för bostadsrätter på denna fastighet. Sandviksborna är nu oroliga … Continued

Åke Nilsson om Sandviks kvarn på lokalnyheterna

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Igår kväll kunde den som var observant möta ett bekant ansikte på Lokalnyheterna Småland, nämligen Åke Nilsson, orförande i Åkerbo hembygdskrets – tillsammans med ett mycket bekant landmärke; Sandviks kvarn. Det handlade naturligtvis om förestående dyrbara reparationer av Sandviks kvarn. … Continued