Trosnäsgatan i PersnäsNaturen i Persnäs socken på norra Öland är betagande, fascinerande och variationsrik som få andra ställen.
Vandringsleden går längs kanten av djupa kalkstensbrott, över alvarmark, genom lövdungar och längs kanten av grunda sandvikar.

30 km vandringsled och ytterligare 30 km existerande vägar är sammanknutna till en 60 km lång vandringsled i Persnäs socken. Den består av röjd gångväg, befintliga vägar, byggda stättor över stenmurar och stängsel. Den hittas lätt av gul märkning med hjälp av prickar och pilar. Leden sträcker sig från Knisa i söder till Källa i norr, från Södvikens sjömarker i öst till Stenkusten och Geoparken i Gillberga i väst.

Karta över Vandringsleden i Persnäs Socken
Vandringsleden inbjuder till innehållsrika utflykter, korta eller långa, till fots eller till cykel. För att du ska hitta rätt har Öland Kust till Kust Intresseförening tagit fram en karta över området med vandringsleden. På kartan finns även praktisk information som allmänna toaletter, restauranger, affärer och kaféer i bygden.
På din vandring blir du också informerad om olika intressanta platser genom de informationsskyltar man satt upp längs slingan här och var.
Det finns även guidade vandringar som annonseras ut då och då.

Här köper du vandringskartan!
Kartan kostar 30:- när du köper den hos ett av våra ombud.
Under vintersäsongen finns kartan att köpa hos ICA Trossen i Sandvik. Under sommarsäsong finns vandringskartan hos fler ombud.

Läs mer om vandringslederna och Öland Kust till Kust Intresseförening på
www.kust-kust.se