Hörlösa by ligger mitt på ön, inte långt från stora landsvägen idag. Den gamla landsvägen ledde förr genom Hörlösa. Bebyggelsen, som består av både av hus och gårdar ligger spridd i byn. I norr gränsar Hörlösa by mot Källa socken.

Omkring 1880 öppnades här en lanthandel, och på 1900-talet tillkom ytterligare en.
En småskola uppfördes år 1900. Idag är den privatbostad.
I Hörlösa fanns en tullkvarn som var i bruk fram till 1930-talet.

Vill du berätta någonting om Hörlösa är du välkommen att höra av dig till oss så tar vi kontakt med dig! Kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.