HÖRLÖSA

Hörlösa by ligger mitt på ön, inte långt från stora landsvägen idag. Den gamla landsvägen ledde förr genom Hörlösa. Bebyggelsen, som består av både av hus och gårdar ligger spridd i byn. I norr gränsar Hörlösa by mot Källa socken.

Omkring 1880 öppnades här en lanthandel, och på 1900-talet tillkom ytterligare en.
En småskola uppfördes år 1900. Idag är den privatbostad.
I Hörlösa fanns en tullkvarn som var i bruk fram till 1930-talet.

Vill du berätta någonting om Hörlösa är du välkommen att höra av dig till oss så tar vi kontakt med dig! Kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.