Treudden mellan Jordhamn och Grythamn
Högt uppe på landborgskanten, alldeles invid körvägen finner du denna treudd. Tre stora stenar är placerade i trekant med ungefär tio meters mellanrum. Mellan dessa ligger mindre stenar i rad så att de tre stenarna förbinds. Eftersom sidorna tydligt svänger inåt på stjärnformationen kommer stenarna att ligga i dubbel rad längst ut mot “armarna”.

På grund av dess höga, nästan pompösa läge vid havet, är det inte svårt att förstå om denna gravplats även kan ha haft ett kultvärde.


FAKTA OM TREUDDAR
En treudd är en förhistorisk stensättning. Formen påminner om en sjöstjärna med endast tre armar. Mellan uddarna är sidorna tydligt insvängda precis som på sjöstjärnan.
Treuddarna antas vara gravar men då dessa ofta är tomma kan man anta att de ibland enbart funnits av kultiskt intresse.
Treuddsgravar är från äldre och yngre järnåldern.


 

Häng med på strövtåg genom Persnäs socken, norra Öland!