Sommarmarknad i Sandvik 2014

På Persnäsportalen hittar du alla aktuella evenemang
– månad för månad under hela året
.
Under vintertid förekommer evenemang för norra Öland, och ibland också för hela Öland.
Under sommaren prioriterar vi evenemang i Persnäs socken, för då är så mycket på gång bara här i lilla Persnäs.
Bild: Sensommarmarknaden i Sandvik är ett välbesökt evenemang
som arrangeras årligen av Öland Kust till Kust Intresseförening

Svart färg på evenemangstexten betyder att evenemanget finns i Persnäs socken så att du kan ta cykel eller promenera hit.
Grön färg på texten betyder att evenemanget finns utanför Persnäs socken och att du kanske måste ta bilen dit.
Petroleumfärg har vi gett den samhällsinfotext du kan ha nytta av att känna till.

Var vänlig välj aktuell månad du vill läsa om i droppmenyn!

Maila in ditt evenemang till oss! Det är GRATIS!
Mailadress till oss hittar du längst ned på denna sida.