Illustration kalkstenslager

En millimeter kalkstenshistoria…

För 550 miljoner år sedan låg Sverige söder om ekvatorn. Klimatet var nästan tropiskt. Den berggrund Öland egentligen bestod av översvämmades av vatten och sandpartiklar började falla mot botten. De lade grunden för den sandstensbotten som finns ovanpå urberget.

Så småningom lagrades också små lerpartiklar, som med tiden blev till ler- och alunskiffer. Till sist samlades kalkslam och skalfragment som under loppet av några miljoner år stelnade till dagens kalksten. Man kallar dessa jordens geologiska utvecklingsperioder för kambrium och orvicium.

Mäter man kalkstenslagret kommer man fram till att en millimeter tjock kalksten har tagit ungefär ett tusen år att bli till. I kalkstenen finns det gott om förstenade rester av växter och djur – fossiler.