Torpet är ett gammalt båtsmanstorp från mitten av 1700-talet. Äldsta delen är det östra rummet, 16 kvm, med öppen spis samt kök och farstu. Där köket är idag fanns tidigare en bakugn i kalksten. Enligt släktforskning har samtidigt åtta till tio personer varit inneboende i det östra rummet. I mitten av 1800-talet tillbyggdes stugan västerut med ytterligare ett rum i samma storlek. Sista boende var Olof Sandberg (död 1928) och hustrun Lovisa (död 1940). Fastigheten inköptes efter Lovisas död av Loyd Pettersson, Stenninge. Han ämnade flytta stugan hem till sig och använda den som hönshus.

På IOGT Friska Viljors möte i maj 1943 beslutades att inköpa stugan för 300 kronor. I köpet ingick en tomt på 4030 kvm samt rätt till väg. På priset tillkom lantmäteri- och lagfartskostnader. Slutkostnaden blev 454:70 kronor. En sommarfest samma år inbringade netto 491:40 kr.

För att få bättre utrymme för föreningsmöten, studiecirklar och annan verksamhet, gjordes en helrenovering och utbyggnad 1964 till en kostnad av ca 20.000 kronor.

Vedboden med resta kalkstensflisor är unik. Stenladan, som tidigare tillhört Torpet, mottogs som gåva av Gurlie och Göte Petersson år 1990. Ladan var då taklös, men har sedan dess renoverats både ut- och invändigt. Boulebana byggdes på området 2001.

Här finns vi!
www.iogt.se/kalmar

 

Häng med på strövtåg genom Persnäs socken, norra Öland!