Ölands Järnväg logoHela järnvägen, från Borgholm till Böda, byggdes 54,9 km lång och spårvidden var tre svenska fot – 891 mm bred. Högsta tillåtna hastighet på spåret var 35 km i timmen.

Man köpte in tre ånglok från Tyskland. Det första fick namnet BÖDA, nummer två fick namnet BORGHOLM. Det tredje loket fick inget officiellt namn men kallades i folkmun för “Kejsaren”.

För persontrafik köpte man in fem vagnar varav två boggievagnar.
För godstrafik köpte man fyrtioåtta tvåaxliga vagnar.
Och för postbefordran köptes två vagnar.

1928 levererades den första personvagnen ombyggd till motorvagn.
1933 levererades två likadana till och
1937 levererades den fjärde och de flesta ångloken för persontrafik byttes ut mot dessa.
För godstrafik bytte man ut gamla slitna ånglok mot modernare.

1941-43 köpte man fem “Hilding Carlsson” rälsbussar som med tiden fick släpvagnar efter sig. Många av de här rälsbussarna blev kvar till järnvägens nedläggning 1961.
Ångloken däremot byttes efterhand mot lokomotorer.