Sandviks kvarn – rapport från verkstaden

posted in: PERSNÄSNYTT, REPORTAGE | 0
Här ligger tre av fyra vingbalkar i bredd för att borras. Nummer två från vänster är den gamla vingbalken som används som förlaga.

 

Det som nu är aktuellt vad gäller Sandviks kvarn är att borra de rektangulära hål längs vingbalkarna i vilka vingbladens tvärribbor sedan ska vara fästa.
Det är ingen enkel borrning då den måste göras i en förutbestämd vinkel, i vingbladens vinkel mot vinden. Alla väderkvarnars vingar är vinklade likt en propeller för att ta upp maximalt med vind. Somliga roterar moturs och somliga medurs när de är i bruk.
Åt vilket håll Sandviks kvarns vingar är gjorda att rotera, ja, det minns väl ingen människa idag, men förhoppningsvis kommer vi till och med att få se det framöver.

Det är dessa hål som nu borras. På bilden ser man tydligt vinkeln på tvärribban. Vingbalken kommer sedan inte sitta centrerad på vingen, enligt holländsk modell. På småkvarnarnas vingar sitter balken oftast centrerad.

Vägen hit har inte varit helt spikrak
I Spjutterum i Runsten finns en kvarnverkstad som man kan låna eller hyra för att reparera eller tillverka delar till sina kvarnar. Det är möjligt att vi nämnt om den tidigare vad gäller Sandviks kvarn. Då nämndes förmodligen att vingämnena var alldeles för långa för lokalen, och att nästan halva stocken skulle sticka ut genom dörren medan man arbetade. Lämpligare lokal att arbeta i har vi dock funnit på närmre håll, tack och lov.

Vad gäller nu nämnda hål, så var det så att den fyrkantsborr som finns att låna i kvarnverkstaden inte alls kan ta de dimensioner på stockar som Sandviks kvarn kräver. Verkstaden är dimensionerad för kvarnar av mer normalstorlek. Så nu saknades ett lämpligt borr.
Borret för detta ändamål blev tydligen svårt att finna i landet. Först hittades ett borr i Frankrike, men när allt kom omkring så visade det sig att man inte fick importera nya borr till Sverige. Man sökte då på nytt i Europa och fick till slut napp. Denna gång fann man ett begagnat borr. Då slog vi till! Med lite handpåläggning skulle det kunna fungera.

Peter Samuelsson och Ronny te Molder

 

Ronny te Molder är en verklig klippa. När jag frågar honom, berättar han att han aldrig reparerat en kvarn förut, trots att han dagligdags jobbar med byggnation. Men det som imponerar på mig är det faktum att han har rötter i Holland – och dessutom har tät kontakt med en kvarnmästare där. Så det känns mycket tryggt att ha honom inblandad i projektet.

Den andra klippan i arbetet är Peter Samuelsson, bland annat kassör i Åkerbo hembygdskrets, som också jobbar fysiskt med projektet. Han har en plan för projektet och en framtidstro utöver de flesta. Blir våren en vanlig ölandsvår räknar han med att målningen av vingarna kommer att gå enligt plan, vilket förhoppningsvis innebär att de kan vara på plats till midsommar. Tanken är också att ordna en elmotor, som regelbundet kan vända eller snurra vingarna under en stund. För det är just det som är den största boven till väderkvarnsvingars förfall – det att de blir stående i samma position hela tiden. Det hände ju inte så ofta förr, när kvarnarna var i bruk. Totalt beräknas renoveringarna gå på omkring två miljoner kronor.

Grövre ritning för arbetet, och en mer detaljerad

De förra vingbladen med sina tvärribbor står som förlaga intill väggen i verkstaden

Kalmar Läns Museum och Länsstyrelsen
har visat stort intresse under hela arbetets gång med Sandviks kvarn, och de bemöter oss alltid med största vänlighet. De har också bidragit med nästan 90% av hittillsvarande kostnader för reparationerna.
Vid ett studiebesök på plats klättrade Jan Westergren, byggnadsantikvarie på Kalmar Läns Museum, längst upp i kvarnen. Westergren blev lyrisk över vad han fann där. Där sitter 18 originalfönster från när Sandviks kvarn ursprungligen byggdes – det vill säga 1856, i Vimmerby. Enligt Westergren framgår åldern på fönstren tydligt av beslag och på överlappande glas i rutorna.
Dessa fönster ska framöver ”tisdagsgubbarna” i Böda hembygdsförening varsamt renovera. Med varsamt menas bland annat att de överlappande rutorna måste tillbaka på sin ursprungliga plats i fönsterbågarna.

Mycket arbete återstår men framtidstron
syns tydligt hos de inblandade!

 

Vidare underhåll

  • När vingarna väl är färdiga ska de målas tre gånger med linoljefärg.
  • Kupolen ska tvättas, och om det finns behov ska den också målas.
  • Altanen runt kvarnen ska rengöras från mossa och lav och sedan tjäras.

 

Vill du skänka ett ekonomiskt bidrag till renoveringen är du hjärtligt välkommen!

Swish: 123–075 22 53

Bankgiro:  851–4952

Märk insättningen ”Nya vingar”

Sandviks Kvarn