Sommarens lokala nöjen

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

 

I Persnäs socken kan du ägna dig åt en mängd nöjen i sommar. Här lyfter vi fram två föreningar som erbjuder ett antal arrangemang av olika karaktär. Dessutom finns ju ett antal fristående aktörer som kompletterar utbudet;

Öland Kust till Kust Intresseförening

Med sina populära Frukostmöten i Sandviks Hamn, med början i veckan efter midsommar och som pågår sex veckor framåt, varje onsdagsmorgon, med spännande föredragshållare varje gång.
Cykelorienteringen är igång sedan Öland Spirar och pågår till den siste augusti. Här cyklar, går eller bilar du runt i socknen och stämplar kontroller under en längre period i din egen takt. Vinster utlovas.
Vandringar i vår sköna natur som annonseras ut efter hand.
Sommarmarknaden som går av stapeln sista torsdagen i juli. Här erbjuds lokalt hantverk i god kvalitét av olika slag.
Dessutom arrangeras en fototävling i föreningens regi.
Vandringskartan, talonger för Cykelorienteringen och boken Vandringsleden i Persnäs finns till försäljning hos utvalda återförsäljare i vår närhet.

 

Persnäs Hembygdsförening

Anordnar klassiskt Midsommarfirande vid Torpet (IOGT-NTO). Stångresning och dans, pilkastning mm på gammalt vis.
Första veckan i juli öppnar Hembygdsmuséet i Lundeby, som håller öppet varje helg fredag, lördag och söndag fram till och med mitten augusti.
Hembygdsföreningen annonserar också Traditionell hembygdsdag vid muséet som inleds med utomhusgudstjänst. Vidare teater samt visning av muséets olika rum och gamla grejer.

 

Se vårt kalendarium för samtliga lokala aktiviteter vid ATT GÖRA / AKTUELLT (uppdateras löpande)