Knisa mosse är en av få våtmarker som överlevde de utdikningar som gjordes i slutet av 1800-talet. Befolkningsmängden steg då och man ville ta vara på all mark som gick att odla. Området fredades, men fick växa igen helt under flera decennier. Det var först på 1990-talet man röjde upp och lät området betas igen. Idag visar myren flera olika typer av natur såsom öppet vatten, strandäng, kärr och torrare partier.
Läs mer om fågellivet vid Knisa mosse här!

Vägbeskrivning:
Strax söder om Södvik, sväng av från väg 136 mot Knisa.

 

Häng med på strövtåg genom Persnäs socken, norra Öland!