Gunnarstorp är en liten by väster om landsvägen. I norr gränsar byn mot Gillberga alvar. När tåget trafikerade norra Öland låg här Gunnarslunds hållplats. Man kan fortfarande se spår av den gamla lastbryggan och perrongen. Även det lilla stationshuset finns kvar.
Idag finns i Gunnarstorp en hönseri där du kan köpa färska ägg tidiga morgnar.

Vill just du berätta någonting om Gunnarstorp är du välkommen att höra av dig till redaktionen så tar vi kontakt med dig! Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned på denna sida.