Gamleby ligger öster om landsvägen och gränsar i norr mot Källa socken. Byn har spridd bebyggelse i form av gårdar och några hus.
Namnet Gamleby tyder på att byn har lång historia och man har bland annat hittat två spännbucklor av brons från vikingatiden just här.Gamleby Gamleby GamlebyNågra bilder från natursköna Gamleby.
Vill du berätta något om Gamleby? Välkommen att kontakta oss!
Kontaktuppgifter hittar du längs ned på denna sida.