Trosnäs by ligger i östra delen av socknen, nära Östersjön. Gårdarna här ligger spridda i det sköna landskapet. Till Trosnäs hör två uddar som sträcker sig ut i Östersjön, nämligen Norra Holm,  Norrholm på ortsmål, och Södra Holm, Sörholm på ortsmål. Läs mer om Sörholm här!

Norr(a)holm
Norrholm har varit bebodd åtminstone sedan mitten av 1800-talet. Det talas om en man här som avsåg att försörja sig som fiskare. Och här fanns på den tiden gott om fisk. Men familjen hade så många barn att maten ändå inte räckte. De fick därför flytta härifrån. De sista som bodde just här var ett syskonpar.
Udden kan tyckas privat, dels på grund av de hus som idag finns här, och dels därför att här finns en ”privatskylt” uppsatt.
Norrholm är alltså inte lika tillgänglig som Sörholm – med ändock värd ett besök, exempelvis till fots. Södersidan där sjöbodarna står, på av kommunen arrenderad mark, är stenig, buskig och svårframkomlig. Norra sidan består av en grässlätt full med stora stenar. Ja, hela udden är härlig på sitt sätt, så varför inte runda den? Vild och vacker och inte lika prydlig som Sörholmen.
Vi rekommenderar dock stövlar, då det sägs att holmen är ett riktigt ormnäste.

Som kuriosa kan nämnas att det var just på Norra Holm som Vilhelm Moberg sommaren 1926 hyrde en stuga. Då var han en ung författare, journalist och familjefar. Under sin vistelse här skrev han sin första bestsellerroman Raskens.

TrosnäsTrosnäsgatan i riktning mot Trosnäs Mjölk och, i förlängningen, sjön.
Nedan en mindre kvarn på stenfot i Trosnäs.

Trosnäs kvarnenVad skulle du vilja berätta om Trosnäs? Hör av dig till oss så kontaktar vi dig! Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ned på denna sida.