Södviken är ett naturreservat med besöksförbud för allmänheten under häckningstid fram till och med den sista juli. Det är emellertid inte omöjligt att göra fågelobservationer där under denna tid. Det finns numera strax innanför den röda grinden vid parkeringsplatsen en plattform vid en liten dunge av enbuskar, från vilken man har en utomordentlig utsikt över vikens inre del.

Besöker man då lokalen vid rätt årstid och när vattenståndet är lagom, kan mängden fåglar vara överväldigande. Det vimlar av svanar, gäss, änder och vadare av alla de slag. Längs stränderna står översomrande tranor och unghägrar och lurar på ett byte. Måsar och tärnor fyller luften.

Under årens lopp har också en mängd rariteter noterats från Södviken. De sällsyntheter, som jag själv har jag upplevt är t. ex. mindre sångsvan Cygnus columbianus, snögås Anser caerulescens (troligen en parkrymling), ägretthäger Egretta alba, rostand Tadorna ferruginea och härfågel Upupa epops. Och man bör väl inte förglömma den hudsonspov Limosa haemastica, som för några år sedan gladde stora skaror fågelskådare med sin närvaro. Jag såg den visserligen vid Vässbyfjärden, men det är ju anses vara en del av Södviken.

Jan-Åke Holmbring

 

Härfågel
Härfågel
Hudsonspov
Hudsonspov
Rostand
Rostand

Fågelbilder lånade ur boken “Fågelguiden” med tillstånd av konstnären Dan Zetterström