Kvarnar vid Jordhamns alvar
Jordhamnsalvaret är ett av de större alvaren på norra Öland. Närheten till havet och det karga landskapet ger området en stark särprägel.

Jorden här är mestadels tunn men här växer en mängd olika örter. Det finns också stråk av djupare jord och här trivs orkidéer av olika slag. Det finns också partier med utpräglad alvarvegetation, till exempel grusalvar och rena hällmarker.
I västra delen finns en liten våtmark – Lill-Jonskärr – med glesa starr- och gräsväxter.
För den som är mer hemma i biologin finns här flera sällsyntheter både bland växter och svampar, så fram med flora och svampbok!

Highland cattle vid Jordhamn

Alvaret hålls öppet av den långhåriga rasen highland cattle.

Häng med på strövtåg genom Persnäs socken, norra Öland!