Järnvägen i PersnäsI Persnäs socken fanns hela tre stationer/hållplatser längs Borgholm–Böda Järnväg, BBJ. Järnvägen invigdes 1 december 1906.


Persnäs station 1908
Persnäs stationshus 1908

PERSNÄS STATION
Persnäs stationshus är ett tvåvånings stationshus i trä som byggdes 1906.
1949 jobbade ett trafikbiträde och en stationskarl i stationen. Man sålde 2321 biljetter och expedierade under året 7254 godsförsändelser.
Stationshuset i Persnäs finns kvar idag och ligger alldeles invid väg 136, ett hundratal meter nordost om korsningen Sandvik-Södvik.
Persnäs stationPersnäs station 1961Bilden ovan: Persnäs station 1961. Bilden sändes in av Fredrik Åsenius, med den finurliga titeln ”Stinsen försökte stoppa tjuven, men denne försvann spårlöst…”


GUNNARSLUND HÅLLPLATS
Gunnarslund stationshus är ett envånings stationshus i trä, byggt 1906. Det ursprungliga stationshuset brann 1925, och ersattes av ett från Källaberg flyttat hus. Moderniserat 1946.
1949 var Gunnarslund hållplats och lastplats. Vid stationen jobbade en kvinnlig platsvakt. Under året såldes 431 biljetter och man expedierade 692 godsförsändelser.
Foto nedan: Nilsson Foto, BorgholmGunnarslund station. Foto: Nilsson Foto, Borgholm


STENNINGE HÅLLPLATS
Mellan Persnäs station och Gunnarslund låg hållplatsen Stenninge. Banvaktsstugan invid hållplatsen finns kvar än idag. Bilden fotograferad 1950-60-tal.

Stenninge hållplats och banvaktsstuga


Vi söker bilder från tågperioden i socknen. Det skulle vara fint att kunna visa hur både resenärer och stationer såg ut på den tiden. Kanske har du några bilder i dina gömmor? Välkommen att kontakta vår redaktion. Adress till oss finns längst ned på denna sida.