Den sten man bryter i socknen tar man längs kustlinjen norr om Sandvik. Företaget som bryter och förädlar stenen idag heter Naturstenskompaniet Sverige AB.

Naturstenskompaniet Sverige AB är ett helägt dotterbolag till AP Sten Sweden AB och huvudkontoret ligger i Färlöv.

I Sandvik och dess produktionsenhet sysselsätts idag omkring 25 personer.