NaturstenskompanietDen sten man bryter i socknen tar man längs kustlinjen norr om Sandvik. Företaget som bryter och förädlar stenen idag heter Naturstenskompaniet. Här i Sandvik finns kontor med försäljning av Ölandssten samt produktion. Huvudkontoret ligger i Bjärlöv.
Naturstenskompaniet är ett helägt dotterbolag till AP Sten Sweden AB och företaget sysselsätter idag omkring 25 personer i Sandvik.