Persnäsgården1929 dansade man på utomhusbanan på Lassbacken i Lilla Horn, men snart kom marken att bebyggas och dansbanan fick flytta. Dansbanan restes denna gång i sydöstra delen av Lilla Horns lövängar där det idag är naturreservat.

1930 började man diskutera ett inomhus dansställe och redan 1931 hade man fått ihop tillräckligt med tecknade andelar och bygget kunde börja.

Persnäsgården, socknens bygdegård, blev den naturliga samlingspunkten i socknen när den stod klar.

Under kriget, åren 1940-43, använde militären Persnäsgården som förläggning. Under 1940 och 50-talen visades här film en kväll i veckan och även riksteatern har haft några föreställningar här.

Här har varit väv- och skolkökskurser, skolfester, luciafester och privata familjefester. Man har använt den som samlingslokal för olika möten och hit går man och röstar.

Sedan 1970 ägs Persnäsgården av den lokala idrottsklubben Persnäs Allmänna Idrottsförening, PAIF, och det är också de som anordnar bingo torsdagkvällar nästan året runt.

 

Häng med på strövtåg genom Persnäs socken, norra Öland!