Hallnäs är vår sockens mest långsträckta by som når ända från gamla landsvägen ned till Östersjön. Vid gränsen mot nordost hittar du alvarsmarker som visar spår av gammal stenbrytning.
Hallnäs har tre uddar, från norr till söder; Hallnäs udde, Tveholm och Skäret.

Vid Hallnäs udde står en reslig båk av kalksten, som tjänat som vägvisare för fiskare och sjömän till den lilla hamnen som fanns förr. Sjöbodar av äldre typ finns ute på udden, med väggar av kalkstensflisor. Läs mer om Hallnäs udde här!

Vid Tveholm låg tidigare den hamn man skeppade ut sten ifrån.

Skäret är en ö dit det går förbindelse via en stenbro. Är du kvick i fötterna är det möjligt att fotvandra ända ut på ön, delar av bron är enkla stigstenar. Skäret är naturskyddat under häckningssäsong (1 april – 30 juni) och får då inte beträdas, så passa på under andra perioder. Se mer från Skäret här!

Solvallen

Bilden: Solvallen i Hallnäs – Persnäs AIFs hemmaplan!

Mellan Hallnäs och Persnäs by gick förr en kyrkväg. I anslutning till denna finns ett tre meter högt stenkors från senmedeltiden, rest till minne av fogde Olof Ryning (1400-tal) som lär ha fallit av sin häst här, på väg till Prästgården kan tänkas.
Läs mer om Rynings kors här!

Det sägs att även Gustaf Wasa lär ha besökt Hallnäs 1553.

Läs om en byvandring i Hallnäs 2014 här!