Öland har fem väl bevarade stenkors. Ett av dem ligger i Hallnäs i Persnäs socken.

I Rhezelius, som var den första skildraren av öländsk kulturhistoria, dagbok från 1634 kan man läsa;
“Detta stenkors heter Rynings kors. Där sägs en fogde, benämnd Olof Ryning vara ihjälslagen, han var av Rynings släkte. Sägs ock att han haver ridit och av hästen ihjälfallen, och till märke (såsom allmänt är i bruk) hava hans förvanter upprest detta korset.”

Man tror att Olof Ryning var fogde åt Erik av Pommern år 1414.
Troligen var Olof på väg till prästgården för att övernatta, en historia säger att han överraskades av några människor och att hästen föll i sken. Enligt en annan sägen var det ren olyckshändelse. Vad man vet är att Ryning blev funnen illa sparkad och död på marken. Olof lär ha burits på bår till prästgården för att senare jordfästas av kyrkoherden.

Rynings Kors
Rynings kors är drygt tre meter högt och är rest ett stenkast från en äldre väg mellan Hallnäs och Persnäs som inte används längre. Vägen kan lättast urskiljas av den som känner till den.

Sannolikt är stenen bruten i Hallnäsbrottet och därefter huggen i ett enda stycke. En skicklig stenmästare har utfört jobbet, men tyvärr är stenmästaren idag okänd.

Rynings kors lär senare ha fallit omkull, men rests åter av Johan III för att ingen skulle glömma händelsen.

Så här säger folktraditionen om korset:
“Och konungens hästar de voro så starke, de skalke ihjäl prinsen i Hallnäsa marke.”

 

Häng med på strövtåg genom Persnäs socken, norra Öland!