Naturområden i Persnäs
Knisa Mosse
Knisa mosse är en av få våtmarker som överlevde de utdikningar som gjordes i slutet av 1800-talet. Befolkningsmängden steg då och man ville ta vara på all mark som gick att odla. Området fredades, men fick växa igen helt under flera decennier. Det var först på 1990-talet man röjde upp och lät området betas igen. Idag visar myren flera olika typer av natur såsom öppet vatten, strandäng, kärr och torrare partier.

Läs mer om fåglarna du kan finna vid Knisa mosse här!

Vägbeskrivning:
Strax söder om Södvik, sväng av västerut från väg 136 mot Knisa.

 


Södviks sjömarker

Södviks sjömarker
Södviks sjömarker består av grunda vikar med holmar och halvöar. Dessa sjömarker är sedan årtusenden formade av människan. De har hållts öppna genom betande djur och vedsamlande. Många fåglar trivs på den här typen av välbetad sjömark, men i takt med att betesdjuren blivit färre har också naturtypen börjat försvinna. Därför är Södviks sjömarker idag naturreservat.

Läs mer om fåglarna du kan finna vid Södviken här!

Vägbeskrivning:
Du svänger av från väg 136 vid Gamla Gästgivaregården, tag mindre väg mot Östra Södvik. Observera att området ej får beträdas under häckningen.

 


Södra Holm i Persnäs socken

Sör Holm (Södra Holm)
En fågellokal, som kan vara en bra ersättning på Ölands östra sida, när det råder tillträdesförbud vid Södviken, är Södra Holm. Längst ut på södra sidan av den långa udden finns en liten båthamn, från vilken man har en utomordentlig utsikt över den grunda viken in mot land.

Läs mer om fåglarna du kan finna vid Södra Holm här!

Vägbeskrivning:
Du svänger av från väg 136 mot Persnäs Kyrka, kör ej ända fram till kyrkan utan välj skyltning mot Trosnäs. Passera skarp högersväng med nybyggd ladugård höger sida. Därefter skarp vänstersväng – där du istället följer vägen rakt fram ut på udden, ut till sjöbodarna på yttersta spetsen.

 


Lilla Horns lövängLilla Horns löväng
Vid Lilla Horns löväng hittar du bland annat halsbandsflugsnapparen som häckar vid midsommartid.
Läs om den speciella halsbandsflugsnapparen i Lilla Horn här! 

Vägbeskrivning:
Du svänger av västerut från väg 136, i höjd med Persnäs Kyrka. Vägen är skyltad mot Lilla Horn och leder till gamla landsvägen. Följ gamla landsvägen (Lövängsvägen) norrut någon kilometer.

 


Källor: Länsstyrelsen i Kalmar län samt Jan-Åke Holmbring