Svampfynd i Östra Södvik

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Svampfynd i Östra Södvik

Vid en vårpromenad i dungarna kring Östra Södvik gjordes i helgen ett fynd då man hittade den rödlistade svampen scharlakansröd vårskål. Egentligen var promenaden tänkt till att leta andra vårtecken såsom blåsippor och annat. Då blickarna merendels var riktade i backen föll de istället på denna lilla svamp, som lyste i klaraste rött, och som visade sig vara en riktig raritet. Om den ovanliga vårsvampen kan man bland annat läsa följande;
”Scharlakansröd vårskål är en sällsynt skönhet som nu på våren kan hittas i fuktiga lövlundar, åraviner och strandskogar. Skålsvampen växer på murkna nerfallna grenar från olika lövträd. Grenarna skall ligga fuktigt, gärna intill rörligt markvatten som svämmar över på våren, och miljön skall ha en permanent hög luftfuktighet. Scharlakansröd vårskål har så specifika miljökrav att den är utsedd som signalart av Skogsstyrelsen. Det innebär att närvaron av scharlakansröd vårskål visar på en skyddsvärd lövträdsmiljö där andra ovanliga och rödlistade arter förekommer.”

För övrigt rapporteras från Östra Södvik att blåsipporna är på gång – åtminstone i knoppstadiet.