Sommarkonsert i Gillbergabrottet

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Sofia Källgren ger konsert i Gillberga Natur- och KulturbrottFör ett antal år sedan fick jag äran att uppleva en konsert med Sofia Källgren i Källa Gamla Kyrka. Sofias ljusa stämma i kontrast till de ruffa stenväggarna i den gamla försvarskyrkan gav konserten en rik dimension både vad gäller ljud och det visuella.
I sommar har Källa Hembygdsförening bokat Sofia Källgren för en konsert i Gillberga Natur- & Kulturbrott, vilket verkligen ger en grovhuggen kuliss för vår ljuva stjärna. Vi ser fram mot en upplevelse utöver det vanliga. Datumet är bestämt till den 23 juli.

/ AT
Bild: Wikipedia