Rapport från Sandviks kvarn

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

 

Idag påbörjades rengöring av Sandviks kvarn inför förestående målningsarbete. Det var den bekante Hans Gustafsson från HG Höghöjdsarbeten & Klätterteknik AB som återigen anlitades för arbetet på den ansenliga höjden. Idag utrustad med högtryckstvätt. På marken fanns kranbil och en kranförare från Antes Lyft & Transport på plats för att underlätta arbetet.

På bilden ovan är redan kvarnens övre del, hättan, redan rengjord. Notera också att alla fönster saknas och är igensatta med luckor. Som vi tidigare nämnt finns de nu hos Böda hembygdsförening för varsam renovering då de troligen är originalfönster från den tiden Sandviks kvarn ursprungligen byggdes – i Vimmerby.

En stund senare gick min cykeltur vidare bort mot Legenäs, där man parallellt med rengöringen idag målar de mäktiga vingarna till kvarnen. Förmodligen var hantverkarna på lunch, men det verkar vara andra färglagret som läggs idag (av tre).

 

Vill du följa hela renoveringen av kvarnen?
Sök i sökrutan på sajten efter SANDVIKS KVARN, så kommer samtliga inlägg upp.