Om avsaltningsverket i Sandvik

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Avsaltningsverk i Sandvik

Det flesta av oss vet förmodligen redan att Borgholm Energi AB planerar för att uppföra ett avsaltningsverk vid Sandvik. Anledningen är bristen på dricksvatten som blivit allt mer tydlig under senare tid i denna del av Sverige. De vanliga grundvattenmagasinen klarar inte av att förse befolkningen och andra vattenförbrukare med dricksvatten.
Avsaltningsverket kommer att ta in havsvatten från Kalmarsund och avskilja salter och andra ämnen så att produkten blir ett drickbart vatten av godkänd kvalitet. Vattnet kommer att distribueras ut i det vanliga vattennätet.
Det som tydligast kommer att märkas i Sandviks norra del är att det byggs en pumpstation nere vid strandkanten och att en byggnad med avsaltningsutrustning och tillhörande reservoarer tillkommer i närheten av det befintliga reningsverket.

Konsultföretaget WSP Environmental har nu för Borgholm Energi sammanställt ett samrådsunderlag. I detta beskrivs mycket utförligt och tydligt allting som rör nya avsaltningsverket i Sandvik. Där beskrivs också hur ärendet handläggs hos de berörda myndigheterna. Hela samrådsunderlaget kan du läsa här!

De fastigheter som ligger inom 300 meter från det planerade avsaltningsverket har blivit kontaktade för att kunna ställa frågor och ha åsikter i frågan, men även du är välkommen med frågor och synpunkter på projektet.
Kontakta då via mail:
Sabina Jerrestam, WSP Environmental, sabina.jerrestam (at) wspgroup.se
Mikael Nilsson, Miljökonsult WSP Environmental, mikael.b.nilsson (at) wspgroup.se
Sista datum för synpunkter i detta skede är 2016-11-21.