Glädjande rapport om fiber

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Fibernät för framtiden - ip only Öland

Öland Kust till Kust Intresseförenings fibergrupp meddelar att de, med Per-Ola Svensson som sammanhållande, har gjort ett fantastiskt jobb vilket gör att vi kommer att nå det mer ambitiösa målet om minst 650 anslutningsavtal. Nu kommer vi till nästa fas när markavtalen ska samlas in. När dessa är säkrade, d.v.s. markägare tillåter att fiberkabeln grävs ner på deras marker, kan detaljprojektering och grävning starta.

Arbetet med markavtalen tillhör den del av projektet som föreningen också ska medverka i enligt vår överenskommelse med IP-Only. Är du beredd att hjälpa till? Dels behöver vi fler gruppmedlemmar som kan jobba med markägarkontakter, dels behöver vi en ny sammanhållande kraft. IP-Only och deras underleverantör kommer att ge mycket stöd.

För dig som vill vara med och på ett konkret sätt bidra till bygdens utveckling så blir det ett möte den 28 november i Sandvik. Innan dess vill vi ha klart på vilka namn som blir aktuella. Därför är det viktigt att du hör av dig snabbt till info(at)kust-kust.se
Kanske vill du veta mera för att kunna ta ställning. Hör av dig!