Backventilerna utreds

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Beslutet från 2011 gällande återströmningsskydd i vattennätet, som vållat mycket bekymmer för villa- och fritidshusägare på Öland ska utredas. Då inte frågan om deras vara eller icke vara. Återströmningsskydd är nödvändiga. Däremot ska man utreda om det finns billigare lösningar på problemet.
Näringsutvecklare Henrik Linnarsson ska titta närmare på hur man gjort i andra kommuner. Han ska också undersöka om det är tillräckligt med endast återströmningskkydd i fritidshus där vattenmätare ej finns. Han ska även titta närmare på om de fastighetsägare som redan installerat backventil kan komma att kompenseras. Återrapportering på dessa frågor ska ske till nästa sammanträde i kommunstyrelsen. Eventuellt beslut i kommunfullmäktige blir då före årsskiftet.
Det var Mikael Almqvist (då KD, nu Framtid Öland) som väckte frågan strax innan valet, frågan som återupptogs av Framtid Öland efter valet. Även Ilko Corkovic (S) anser att om det finns smidigare och billigare lösningar, måste man vara öppen för det. Leif Ehnemark, en förgrundsfigur vad gäller debatt kring backventiler, går ännu hårdare fram när han anser att Borgholms Energi ska ta ansvaret både för installation och kostnad, enligt Ölandsbladet i lördags.

Läs hur det gick med backventilerna här!