Backventilernas framtid

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Anledningen till att vi ska ha backventiler är att vi ska skydda oss själva och varandra från föroreningar i dricksvattnet från det kommunala nätet.
Beslutet om att varje abonnent själv får ansvara för kostnaderna togs för två år sedan. Sista datum för installation, vilket Borgholms kommun är ensamma i länet om att ha, var satt till den siste december 2014

Endast 1.500 av 8.500 abonnenter har i dagsläget installerat en backventil. En anledning är troligen att vidare diskussioner förts i ämnet.
Nu är första snabbutredningen klar. I den slår man bland annat fast att en billigare backventil i plast direkt i vattenmätaren endast är ett extra skydd som inte ersätter ett externt kontrollerbart skydd.

Tre förslag lades fram vid kommunstyrelsens möte varefter man röstade.
Resultatet ur detta blev att ansvar för installation och kostnad fortsatt vilar på den enskilda fastighetsägaren och inte på huvudmannen/VA-kollektivet.
Däremot ger man dispens för genomförandet i tre år – till den sista december 2017.

En utredning kvarstår i närliggande ämne, men påverkar inte detta beslutet. Den utredningen handlar om vattenmätare eller ej i anslutna fastigheter, samt frågan om nytt system för vattentaxa.

Läs tidigare inlägg om backventilerna här!

Källa: ÖB 13.11.2014