Vill du hjälpa till med markavtalen?

Fiber - dags för markavtalFibergruppen har precis fått veta att IP-Only tagit beslut om fiberutbyggnad i vårt område. Det är glädjande! Nu kommer vi därför snabbt till nästa fas när markavtalen ska samlas in. När dessa är säkrade, dvs markägare tillåter att fiberkabeln grävs ner på deras marker, kan detaljprojektering och grävning starta.
Är du beredd att hjälpa till med markavtalen?
Arbetet med markavtalen tillhör den del av projektet som Öland Kust till Kust Intresseföreningen/Fibergruppen ska medverka i enligt vår överenskommelse med IP-Only. Därför behöver vi fler gruppmedlemmar som kan jobba med markägarkontakter. IP-Only och deras underleverantör kommer att ge mycket stöd. För dig som vill vara med och på ett konkret sätt bidra till bygdens utveckling så blir det ett möte den 28 november i Sandvik. Innan dess vill vi ha klart på vilka namn som blir aktuella. Därför är det viktigt att du hör av dig snabbt till info@kust-kust.se
Kanske vill du veta mera för att kunna ta ställning. Hör av dig!
Information om vårt arbete hittills hittar du på
www.kust-kust.se/utvecklingsprojekt/fiber
Välkommen!

/ Styrelsen Öland Kust till Kust Intresseförening

Österskogen får kommunalt vatten

Kommunalt vatten till Österskogen

För två år sedan bildades en samfällighet i Österskogen med Elinor Rydman i spetsen för att ta tag i vattenfrågan. Nu är man nästan framme vid det efterlängtade målet. Tjugotvå av tjugosex hushåll i Österskogen ansluts i september månad till det kommunala vattennätet.
Flera enskilda brunnar har här under senare år varit på gränsen att sina och någon brunn till och med varit tvungen att fyllas på, typiskt nog inte denna torra sommar då det kommunala vattnet ändå varit så nära förestående. Nu slipper man dessbättre inom kort att oroa sig för vattenfrågan, åtminstone på lokal nivå.
I samband med vattenledningsgrävningen har man i Österskogen också varit klok nog att samtidigt lägga ned fiberkabel, vilken så småningom kommer att säljas till byNet som då kommer att äga samtliga fiberkablar i Källa och Persnäs socknar.
Som Persnäsportalen tidigare nämnt har all grävning skett på ett hänsynsfullt sätt så att spår knappt är märkbara i naturen efteråt.

Tidigare artikel i ämnet här!