Fibergrävning på gång i Södvik

I dagarna har man kommit igång med grävningen för fiber i Södvik. Det grävs i centrala byn och även ner mot Östra Södvik. Man gräver från morgon till kväll, hackar och knackar sig ned på de ibland stenhårda markerna. Då flera av husen så här års inte är bebodda fungerar ju arbetet fint även efter mörkrets inbrott. Ännu har inga avgrävningar av andra ledningar, så vitt vi vet, skett.
I Östra Södvik håller man samtidigt på med grävning för vatten och avlopp, så där pågår dubbelt grävningsarbete.

Besked om fiber i Södvik oktober 2018

Följande information kom igår via mail till bland annat Persnäsportalens redaktion.
I mailet fanns också kontaktuppgifter om man vill få närmare information;

Sista fasen av fiberutbyggnaden i södra Löttorp är igång
Bästa kund,
Först vill vi på IP-Only beklaga förseningen av fiberutbyggnaden och uttrycka vår uppskattning för ditt tålamod. Som vi tidigare kommunicerat har vårt skifte från tätort till landsbygd inneburit en hel del utmaningar. Vi har nu ändrat arbetsmetoder och vässat våra processer för att bättre möta landsbygdens förutsättningar. Denna omställning har dragit ut på tiden, men i gengäld är vi nu bättre rustade för en effektiv och kvalitativ fiberutbyggnad.

Fiberleveransen till ditt område är igång
För ditt område innebär detta att vi under året har arbetat med utbyggnationen av fibernätet hem till dig. Största delarna av grävarbetet är klart och just nu arbetar vi med planering av återställningen som ska göras. Hitintills har 328 kunder blivit driftsatta och hela projektet omfattar 728 fastigheter, vi beräknar att färdigställa fiberutbyggnaden under 2019.

Driftsättning av din fiberanslutning kommer ske löpande under projektets gång. Har du inte fått din fibermottagare installerad kommer du i god tid att bli kontaktad av IP-Onlys entreprenör för att boka en tid för installationen.

Vi återkommer med mer information löpande.”

Österskogen får kommunalt vatten

Kommunalt vatten till Österskogen

För två år sedan bildades en samfällighet i Österskogen med Elinor Rydman i spetsen för att ta tag i vattenfrågan. Nu är man nästan framme vid det efterlängtade målet. Tjugotvå av tjugosex hushåll i Österskogen ansluts i september månad till det kommunala vattennätet.
Flera enskilda brunnar har här under senare år varit på gränsen att sina och någon brunn till och med varit tvungen att fyllas på, typiskt nog inte denna torra sommar då det kommunala vattnet ändå varit så nära förestående. Nu slipper man dessbättre inom kort att oroa sig för vattenfrågan, åtminstone på lokal nivå.
I samband med vattenledningsgrävningen har man i Österskogen också varit klok nog att samtidigt lägga ned fiberkabel, vilken så småningom kommer att säljas till byNet som då kommer att äga samtliga fiberkablar i Källa och Persnäs socknar.
Som Persnäsportalen tidigare nämnt har all grävning skett på ett hänsynsfullt sätt så att spår knappt är märkbara i naturen efteråt.

Tidigare artikel i ämnet här!