Österskogen får kommunalt vatten

posted in: PERSNÄSNYTT | 0

Kommunalt vatten till Österskogen

För två år sedan bildades en samfällighet i Österskogen med Elinor Rydman i spetsen för att ta tag i vattenfrågan. Nu är man nästan framme vid det efterlängtade målet. Tjugotvå av tjugosex hushåll i Österskogen ansluts i september månad till det kommunala vattennätet.
Flera enskilda brunnar har här under senare år varit på gränsen att sina och någon brunn till och med varit tvungen att fyllas på, typiskt nog inte denna torra sommar då det kommunala vattnet ändå varit så nära förestående. Nu slipper man dessbättre inom kort att oroa sig för vattenfrågan, åtminstone på lokal nivå.
I samband med vattenledningsgrävningen har man i Österskogen också varit klok nog att samtidigt lägga ned fiberkabel, vilken så småningom kommer att säljas till byNet som då kommer att äga samtliga fiberkablar i Källa och Persnäs socknar.
Som Persnäsportalen tidigare nämnt har all grävning skett på ett hänsynsfullt sätt så att spår knappt är märkbara i naturen efteråt.

Tidigare artikel i ämnet här!